Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 08 май 2012 15:36

ТЕМПУС

ТЕМPUS

1

TEMPUS CME - 03051-97

Национален академичен център за обучение в областта на индустриалния мениджмънт, приватизацията, капиталовите пазари

2

TEMPUS JEP 2506

Информатика в селското стопанство

3

TEMPUS JEP 2436

Компютърни технологии и информационни методологии в икономически изследвания

4

TEMPUS JEP 1967

Управление и икономика на иновациите

5

TEMPUS JEP 1947

Преструктуриране на кооперациите и у-ние при прехода към пазарна икономика

6

TEMPUS JEP 2059

Процес на приватизация и у-ние на преструктурирането в транспортното предприятие

7

TEMPUS JEP 1946

Усъвършенстване на обучението по мениджмънт, маркетинг, компютърни науки и езици