Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 10 февруари 2012 14:24

Планове за регионално развитие

ПЛАНОВЕ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

Община Костенец

Община Долна Баня

Община Божурище

Община Роман

Община Вършец