Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Следдипломна квалификация
Обновено: неделя, 19 април 2015 14:28

Център по финанси и счетоводство

КВАЛИФИКАЦИИ

Финансов мениджмънт

Банки и банково дело 
Финансови и инвестиционни анализи
Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата 
Екологичен стопански мениджмънт    
Здравен мениджмънт
Управление на човешките ресурси
Образователен мениджмънт
Педагогика
Психология


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Счетоводство, финанси и контрол
Съдебно-счетоводни експертизи
Експерт-проверител на измами


КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

Международни счетоводни стандарти

  
За контакти и допълнителна информация: 

г-жа Полина Никифорова кабинет 105
организатор по учебната работа тел: 02/862 77 13, GSM 0888 000 237
e-mail: P.Nikiforova@ips.bg