Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Кандидатстудентски и кандидатмагистърски курсове
Обновено: вторник, 27 септември 2016 16:45

Кандидат-магистърски курсове

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат–магистри за учебната 2015/2016 г.

Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ.

Курсовете ще се проведат на 9, 10 и 11 септември 2016 г.

Цената на курсовете е 180 лв. за 20 учебни часа.

Записването започва от 24 август 2016 г. вкл. и се извършва на адрес:

ИСК при УНСС, София 1797, бул.”Климент Охридски” №2 /спирка ”Онкология” на автобуси 88, 280 и 294, спирка на метрото „Г.М.Димитров”/, стая 105 – г-жа Полина Никифорова, всеки работен ден от 9.00 до 11.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. с документ за платена такса на следната банкова сметка:

ИCK при УHCC, гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2 

Уни Кредит Булбанк София
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207

В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка.

Първият ден курсистите се явяват задължително с лична карта и платежния документ в 13.00 часа в съответната зала.

Допълнителна информация можете да получите  на следните телефони:

02 862 77 13 и 0888 000 244  г-жа Полина Никифорова