Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 20 ноември 2020 20:17

Център за професионално обучение


ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Центърът провежда квалификационни курсове за следните професии:

   

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ   

  • Общуване на роден език
  • Общуване на чужди езици
  • Дигитална компетентност
  • Умение за учение
  • Инициативност и предприемачество