Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 06 април 2021 9:18

Прием


За учебната 2020/2021 г. ИНСТИТУТЪТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ при УНСС обявява прием за следните едногодишни квалификационни курсове:

 • Експерт-проверител на измами
 • Здравен мениджмънт
 • Право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Предприемачество
 • Управление на висшето образование
 • Управление на средното образование
 • Управление на човешките ресурси
 • Учител /икономика/
 • Финансов мениджмънт

Курсовете за специализации се организират целогодишно и се обявяват след прием на учебния план. До края на 2020г. се организират следните Специализации:

 • Експерт-проверител на измами
 • „РАБОТА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ за педагогически специалисти
 • Счетоводство, финанси и контрол
 • Съдебно-счетоводни експертизи
 • Търговска медиация


КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ за учебната 2020-2021г, се организират както следва:

 • Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията);
 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ;
 • Подготвителен курс ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
 • Специализиран курс по практически проблеми на принудителното изпълнение „Действия прекъсващи изтичането на погасителната давност в изпълнението по ГПК.“ (прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК)

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


-          молба и личен формуляр;

-          диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие;

-          2 снимки паспортен формат;

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: ТУК


За допълнителна информация и записвания: 

г-жа Полина Никифорова - тел. 0888 000 237, 02 862 77 13,

каб.105, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.