Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 20 ноември 2020 20:47

Следдипломни квалификации

         

          Една от формите на следдипломно обучение е придобиване на Квалификация в дадена област. Обучението е едногодишно и се организира за лица завършили висше или средно образование.

          Курсът се осъществява по специализиран учебен план и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

          Успешно завършилите курса получават Свидетелство за професионална квалификация към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Институтът за следдипломна квалификация към УНСС организира следните квалификационни курсове:

 

 • Банки и банково дело
 • Банкова сигурност
 • Външна търговия и международно право
 • Глобален мениджмънт и лидерство
 • Екологичен стопански мениджмънт   
 • Здравен мениджмънт
 • Икономика на транспорта
 • Икономика и управление на водния сектор
 • Икономика и управление на недвижимата собственост
 • Икономика и управление на фирмата
 • Маркетинг, реклама и бизнес комуникации
 • Медиация
 • Международен туризъм
 • Международни икономически отношения и външноикономическа дейност
 • Международни икономически отношения и митническа политика
 • Образователен мениджмънт
 • Педагогика
 • Право
 • Психология
 • Публична и местна администрация
 • Финансов мениджмънт
 • Финансови и инвестиционни анализи
 • Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата
 • Управление на енергийни проекти    
 • Управление на фирмената сигурност
 • Управление на човешките ресурси