Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 18 февруари 2021 15:39

Следдипломни специализации

         

          Специализациите, като форма на следдипломно обучение, се организират със средна продължителност между 4 и 6 месеца .

          Курсовете са предназначени за лица завършили висше или средно образование. Успешно завършилите специализанти получават Удостоверение за завършен курс.

 

Института за следдипломна квалификация при УНСС организира следните Специализации: