Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 07 юни 2021 12:52

Следдипломни специализации

       

Специализациите, като форма на следдипломно обучение, се организират със средна продължителност между 4 и 6 месеца. Те са предназначени за лица завършили висше или средно образование. След успешното им завършване специализантите получават Удостоверение за завършен курс.

 

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира следните Специализации: