Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 20 ноември 2020 20:49

Следдипломни специализации

         

          Специализациите, като форма на следдипломно обучение, се организират със средна продължителност между 4 и 6 месеца .

          Курсовете са предназначени за лица завършили висше или средно образование. Успешно завършилите специализанти получават Удостоверение за завършен курс.

 

Института за следдипломна квалификация към УНСС организира следните Специализации:

  • Експерт-проверител на измами
  • „Работа в дигитална образователна среда“ за педагогически специалисти
  • Счетоводство, финанси и контрол
  • Съдебно-счетоводни експертизи
  • Търговска медиация