Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 18 февруари 2021 15:49

Краткосрочни курсове

         

          Курсовете, които Института за следдипломна квалификация организира са: