Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 20 ноември 2020 20:51

Краткосрочни курсове

         

          Курсовете, които Института за следдипломна квалификация организира са:

  • Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията);
  • Практически аспекти на предварителният контрол за законосъобразност;
  • Подготвителен курс за изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"
  • Специализиран курс по практически проблеми на принудителното изпълнение „Действия прекъсващи изтичането на погасителната давност в изпълнението по ГПК.“ (прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК)