Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 27 август 2021 9:36

Отзиви на курсисти в ИСК при УНСС


Мартин Рашков, квалификация "Право" 

    


                                                                                  ***


мл. адв. Ангелина Бонева-Петрова, Обучение по Медиация