Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Обучение
Обновено: петък, 26 юни 2020 10:22

Банкова сметка на ИСК при УНСС:

 

       BIC на банката - UNCRBGSF
       IBAN BG23UNCR76303100117207