Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 06 април 2021 9:26

ИНФОРМАЦИЯ:


Документи за кандидатстване в КВАЛИФИКАЦИОННИ курсове:

-          ЗАЯВЛЕНИЕ и ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР;

-          диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие;

-          2 снимки паспортен формат;

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.


Документи за кандидатстване в КРАТКОСРОЧНИ курсове:

-          ЗАЯВЛЕНИЕ;

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207


50 години опит в продължаващото обучение!

Благодарим ви за доверието!

Прикачени файлове:

application/msword ЗАЯВЛЕНИЕ.doc - 47 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB