Институт за следдипломна квалификация

Обновено: четвъртък, 13 декември 2018 15:53

Проекти

  

 

Политика на пратньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната