Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 18 февруари 2021 9:52

Кандидатстудентски състезания и конкурси

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията.