Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Студентски семинар

четвъртък, 05 април 2012 16:32

Участие на ИСК в студентския семинар "Заедно по информирани от днес" в УНСС, 11.10.2011 г.