Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

ИСК при УНСС получава сертификат

четвъртък, 05 април 2012 16:39

Връчване на ИСК при УНСС на сертификат по проекта  „EGO - Enterprise Gender Oriented"  от италианската сертификационна организация ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazione Componeti e Prodotti srl) в Ливорно, Италия, 28.10.2011 г.