Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Обновление в ИСК

петък, 06 април 2012 11:07

Обновление в Института за следдипломна квалификация, 06.12.2011 г.