Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Среща на Рефернет мрежата

петък, 04 май 2012 10:46

ИСК на годишната регионална среща на Рефернет мрежата в УНСС