Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Откриване на шести пореден курс „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора” в ИСК при УНСС – 15.11.2012 г.

вторник, 20 ноември 2012 16:39