Резултати от търсене за Леонардо да Винчи

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

9 results found
За катедрата 5.10.2017 г. ... за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и ...
OKS 28.2.2013 г. ... проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като Жан Моне и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др.; • катедреният колектив успешно ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... програма "Леонардо да Винчи" - Програма "Учение през целия живот" "Leonardo da Vinci" - "Lifelong learning program" Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at ...
ЕСЕТА-КА1 3.6.2013 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1 Program "Leonardo da Vinci" - ECETA-KA1 Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект Program "Leonardo da Vinci" - Pilot project Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...
Наука 5.10.2017 г. ... мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...

Събития

14 results found
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и оперативните програми на ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и оперативните програми на ...
Заключително събитие по проект ValidAid+ 14.12.2015 г. ... проект по европейската програма "Леонардо да Винчи". Доц. д-р Елка Василева, от ИСК при УНСС запозна участниците с процеса на разпознаване, валидиране и сердификация в контекста на проекта ValidAid+ и създадения в рамките на проекта "Валидационен пакет". Доц. д-р Даниела ...
Среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм“ 4.3.2015 г. ... , финансиран по програма „Леонардо Да Винчи“ – Партньорства. Партньорите по проекта от Турция, Чехия, Италия и България представиха състоянието на селския туризъм, мястото и ролята на местните власти по отношение на развитието на селския туризъм, ...
Трета среща по проект за обучение на местните власти в областта на селския туризъм 7.5.2014 г. ... рамка “, финансиран по програма Леонардо Да Винчи – Партньорства.  Партньорите по проекта от Турция, Чехия, Италия и България представиха състоянието на селския туризъм, мястото и ролята на местните власти в развитието на селския туризъм, националните ...
Първа среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“ 4.11.2013 г. ... , финансиран по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. В срещата участва проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ към Бизнес факултета. Проф. д-р Диана Копева (вдясно) по време на ...
УНСС е партньор по проект на програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства 5.11.2013 г. ... , финансиран по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. От страна на УНСС водеща е катедра „Икономика на природните ресурси”, а координатор на проекта - проф. д-р Диана Копева. Проектът е с продължителност две години, като водещ ...
Проф. Тадаръков направи дарение на Британската библиотека 4.7.2013 г. ... тях са и знаменитите ръкописи на Леонардо да Винчи ...
Научна конференция по повод 160-та годишнина на проф. Стефан Бобчев 20.5.2013 г. ... . Той окачестви проф. Бобчев като Леонардо да Винчи за  българите, уникален, ситуационен русофил, носител на идеята във външнополитическия свят за специални отношения между Русия и България. В голямата конферентна зала Трудно и лесно се говори за проф. ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи” – Трансфер на иновации. Тази монография, издадена в Издателския комплекс на УНСС, има за цел научно да осмисли проблема за валидирането на знания, умения и компетентности от неформално и информално образование в ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 27.3.2012 г. ... , аудиовизия и култура, програма Леонардо да Винчи, дейност «Развитие на иновации». Той има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери.     На 3 и 4 ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 8.12.2011 г. ... , аудиовизия и култура, програма Леонардо да Винчи, дейност «Развитие на иновации». Проектът има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери. Постигането на целите и ...
ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система 8.12.2011 г. ... , финансиран от програма „Леонардо да Винчи", „Трансфер на иновации" на ЕС и удостоверява, че в съответната институция е внедрена управленска система, свързана с дискриминацията на половете. ИСК при УНСС е на седмо място в Европа от общо 10 ...
ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система 16.5.2012 г. ... , финансиран от програма „Леонардо да Винчи", „Трансфер на иновации" на ЕС и удостоверява, че в съответната институция е внедрена управленска система, свързана с дискриминацията на половете. ИСК при УНСС е на седмо място в Европа от общо 10 ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

3 results found
Семинар 5.4.2012 г. ... , умения и компетенции” по програма на ЕС Леонардо да Винчи - мярка "Мобилност" - 25.02.2009 г., гр ...
Среща по проект - Испания 6.4.2012 г. ... "Леонардо да Винчи", мярка мобилност: "Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на професионалното образование и обучение", Гренада, ...
Семинар по програма на ЕС Леонардо да Винчи 5.4.2012 г. ... на пазара на труда” по програма на ЕС Леонардо да Винчи - мярка мобилност - 14.07.2008 г. ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене