Резултати от търсене за Леонардо да Винчи

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

9 results found
За катедрата 5.10.2017 г. ... в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др ...
OKS 28.2.2013 г. ... в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като Жан Моне и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др.; • катедреният колектив успешно приключи ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... програма "Леонардо да Винчи" - Програма "Учение през целия живот" "Leonardo da Vinci" - "Lifelong learning program" Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...
ЕСЕТА-КА1 3.6.2013 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1 Program "Leonardo da Vinci" - ECETA-KA1 Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект Program "Leonardo da Vinci" - Pilot project Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...
Наука 5.10.2017 г. ... в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... програма Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator Партньори по ...

Събития

14 results found
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и оперативните програми на ЕС и ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и оперативните програми на ЕС и ...
Заключително събитие по проект ValidAid+ 14.12.2015 г. ... от двегодишния проект по европейската програма "Леонардо да Винчи". Доц. д-р Елка Василева, от ИСК при УНСС запозна участниците с процеса на разпознаване, валидиране и сердификация в контекста на проекта ValidAid+ и създадения в рамките на проекта "Валидационен пакет". Доц. д-р Даниела ...
Среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм“ 4.3.2015 г. ... рамка“, финансиран по програма „Леонардо Да Винчи“ – Партньорства. Партньорите по проекта от Турция, Чехия, Италия и България представиха състоянието на селския туризъм, мястото и ролята на местните власти по отношение на развитието на селския туризъм, националните ...
Трета среща по проект за обучение на местните власти в областта на селския туризъм 7.5.2014 г. ... , финансиран по програма Леонардо Да Винчи – Партньорства.  Партньорите по проекта от Турция, Чехия, Италия и България представиха състоянието на селския туризъм, мястото и ролята на местните власти в развитието на селския туризъм, ...
Първа среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“ 4.11.2013 г. ... по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. В срещата участва проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ към Бизнес факултета. Проф. д-р Диана Копева (вдясно) по време на ...
УНСС е партньор по проект на програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства 5.11.2013 г. ... по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. От страна на УНСС водеща е катедра „Икономика на природните ресурси”, а координатор на проекта - проф. д-р Диана Копева. Проектът е с продължителност две години, като ...
Проф. Тадаръков направи дарение на Британската библиотека 4.7.2013 г. ... са и знаменитите ръкописи на Леонардо да Винчи ...
Научна конференция по повод 160-та годишнина на проф. Стефан Бобчев 20.5.2013 г. ... окачестви проф. Бобчев като Леонардо да Винчи за  българите, уникален, ситуационен русофил, носител на идеята във външнополитическия свят за специални отношения между Русия и България. В голямата конферентна зала Трудно и лесно се говори за ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи” – Трансфер на иновации. Тази монография, издадена в Издателския комплекс на УНСС, има за цел научно да осмисли проблема за валидирането на знания, умения и компетентности от неформално и информално образование ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 27.3.2012 г. ... и култура, програма Леонардо да Винчи, дейност «Развитие на иновации». Той има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери.     На ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 8.12.2011 г. ... и култура, програма Леонардо да Винчи, дейност «Развитие на иновации». Проектът има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери. Постигането на ...
ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система 8.12.2011 г. ... , финансиран от програма „Леонардо да Винчи", „Трансфер на иновации" на ЕС и удостоверява, че в съответната институция е внедрена управленска система, свързана с дискриминацията на половете. ИСК при УНСС е на седмо място в Европа от общо 10 ...
ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система 16.5.2012 г. ... , финансиран от програма „Леонардо да Винчи", „Трансфер на иновации" на ЕС и удостоверява, че в съответната институция е внедрена управленска система, свързана с дискриминацията на половете. ИСК при УНСС е на седмо място в Европа от общо 10 ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

3 results found
Семинар 5.4.2012 г. ... и компетенции” по програма на ЕС Леонардо да Винчи - мярка "Мобилност" - 25.02.2009 г., гр ...
Среща по проект - Испания 6.4.2012 г. ... "Леонардо да Винчи", мярка мобилност: "Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на професионалното образование и обучение", Гренада, ...
Семинар по програма на ЕС Леонардо да Винчи 5.4.2012 г. ... на пазара на труда” по програма на ЕС Леонардо да Винчи - мярка мобилност - 14.07.2008 г. ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене