Структура

Сектор "Секретариат"

Началник сектор

Дилияна Михова

E-mail: dmihova@unwe.bg
Телефон: (02) 962 53 05; (02) 8195 515
Кабинет: 1024