Структура

Катедра "Управление"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Диана Велинова

E-mail:
Телефон: (02) 8195 257
Кабинет: 1047

Преподавателски състав:

Докторанти:
Павлета Ванкова
Форма на обучение: редовно
Божидара Дончева
Форма на обучение: задочно
Васил Марчев
Форма на обучение: задочно
Владислав Йорданов
Форма на обучение: задочно
Диана Йовчева
Форма на обучение: задочно
Димчо Младенов
Форма на обучение: задочно
Елена Харизанова
Форма на обучение: задочно
Елеонора Александрова
Форма на обучение: задочно
Марин Стоянов
Форма на обучение: задочно
Милена Пирянкова
Форма на обучение: задочно
Силвия Стойчева
Форма на обучение: задочно
Даяна Чорбаджийска
Форма на обучение: самостоятелно
Димитър Попов
Форма на обучение: самостоятелно
Емануел Галярски
Форма на обучение: самостоятелно