Структура

Поделение "Студентски столове и общежития"

Служебен имейл на сектор настаняване


Студентски град, бл 23А - ниско тяло

0f4b4_DSC_0001.JPG

Изпълнителен директор

Христо Шопов

E-mail: psso@abv.bg
Телефон: (02) 816 5850, (02) 862 46 12
Кабинет: 104
Заместник-изпълнителен директор

Пламен Пенев

E-mail: ppenev@unwe.bg
Телефон: (02) 816 58 62
Кабинет: 113