Структура

Помощник-ректор

Помощник-ректор
Проф. д.ик.н. Кирил Стойчев

Проф. д.ик.н. Кирил Стойчев

Телефон: (02) 962 41 75; (02) 8195 755
Кабинет: 1018
Секретар

Наталия Генова

Телефон: (02) 962 13 79; (02) 8195 217
Кабинет: 1018