Структура

Ректорски съвет

Ректор
Заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение
Заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение
Заместник-ректор по научноизследователската дейност
Помощник-ректор
Николай Бакърджиев

Николай Бакърджиев

E-mail: nikib@unwe.bg
Телефон: (02) 962 44 28, (02) 8195 270
Кабинет: 1018
Председател на Студентския съвет
Ангел Стойков

Ангел Стойков

Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010