Структура

Главни секретари

Главен секретар по учебната литература и документация
Главен секретар по науката
Главен секретар по компютърни иновации
Главен секретар по вътрешните актове на УНСС
Главен секретар по международно сътрудничество
Главен секретар по дистанционно обучение
Главен секретар по акредитацията