Institute for Postgraduate Studies

100 YEARS UNWE
Обновено: Wednesday, 09 May 2012 14:04

Development of Innovation

Проект №1

 

 

 

 

Наименование на проекта

"Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

"Seeding Innovation: Training for Research-driven Clusters" (InnoSee)

Номер на проекта

№ 518703-LLP-1-2011-1-BG-LEONARDO-LMP 

№ 518703-LLP-1-2011-1-BG-LEONARDO-LMP  

Срок на проекта

01.10.2011 г. до 30.09.2013 г. /24 месеца/

October 1st, 2011 - September 30 st, 2013 /24 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1

Program "Leonardo da Vinci" - ECETA-KA1

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта 

Институт за подготовка на служители в международни организации–България 

Institute for Training of Personnel in International Organizations 

 

Еф ейч Йоанеум – Университет за приложни науки, Грац, Австрия 

Fn Joanneum Gesellschaft mfH. 

 

Фондация за развитие и иновации в технологията – Тераса, Испания 

Fondation Para el disarollo yla innovacion technologica 

 

Агенцията за развитие на Емполи Валделса – Емполи, Италия 

Agencia per lo Suiluppo Empolese Valdelsa 

 

Шведски TelePedagogic център на знанието – Никопинг, Швеция 

Swedish TelePedagogic Knowledge Center A.B. 

 

URENIO-изследователски комитет при Аристотеловия университет – Тесалоники, Гърция 

Intelspace Technologies Kainomas A.E. 

 Описание

   Проектът има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери. Постигането на целите и задачите на проекта ще допринесе за подобряване на предприемаческата култура на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери от страните участници в проекта, както и сред студентите като бъдещи служители на такива формирования в ЕС.

   The long-term objective of the InnoSee project is the enhancement of life-long learning, exploitation of the Competence framework and Curriculum on research-driven clusters training, better quality of research-driven clusters proposals submitted to authorities managing the EU funds, improved planning, implementation and coordination of related projects. The specific objectives achieved at the end of the project will be: Created platform for harmonized and improved quality of education of research-driven clusters managers and staff.