Institute for Postgraduate Studies

100 YEARS UNWE
Обновено: Wednesday, 09 May 2012 14:07

Multilateral Projects

 

Проект 1

Logo.jpg 

 

 

Наименование на проекта

"Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма"

"Creative Strategic Foresight - Study Programme" - CSF

Номер на проекта

№ 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI

№ 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI

Срок на проекта

01.10.2011 г. - 30.09.2013 г. /24 месеца/

October 1st, 2011 -  September 30th, 2012 /24 months/

Финансираща програма

Програма "ЕРАЗЪМ"

Program "ERASMUS"

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

Университета в Алто за изкуство и дизайн - Алто, Финландия

Aalto University School of Art and Design, Finland

 

Университета във Вааса по приложни науки - Вааса, Финландия 

Vaasa University of Applied Sciences, Finland  

 

Университета в Киел по приложни науки – Киел, Германия 

Kiel University of Applied Sciences, Germany  

 

Университета на Приморска – Копeр, Словения 

University of Primorska, Koper, Slovenia  

 

Зеландски институт по бизнес и технологии – Коге, Дания 

Zealand Institute of Business and Technology, Denmark  

 

ИННОВА – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания 

INNOVA, S.L, Project department, Spain

 Описание

  Проектът „Творчески стратегии за предвидливост” има за цел да разработи и тества учебен модул, който съчетава творчеството със стратегическото мислене и приложните изследвания с образованието. Учебният модул е насочен към подпомагане на студентите бакалаври да развиват своите компетенции при оценката и предвиждането на промените в бизнес средата, насърчава творческите способности на студентите в стратегическото мислене, за да могат да адаптират информацията и иновациите.

   Main aims and objectives are:
1.To develop and test a research-oriented study module whichcombines creativity with strategic thinking and applied research with education.
2.A model how to combine research with education to develop new, innovative ideas.
3.A plan how to integrate the project results with the world of enterprises
4.To contribute to integration of creativity into European curricula