Institute for Postgraduate Studies

50 years experience in continuing education


Обновено: Wednesday, 09 May 2012 14:14

PHARE

Проекти по програма "Фар" на ЕС

1

№ BG 9915-01-046

"Създаване на център при Кърджалийската търговско-промишлена палата за квалификация и развитие на конкурентоспособността на местните компании"
"Establishing a Center at the Chamber of Commerce and Industry, Kardjali for qualification and local companies competitiveness enhancement"

2

№ BG 0004.03.03.045

"Нови възможности с нова професия"
"New Opportunities with a New Job"

3

№ BG 9908.01

"Програма за обучение на мениджърии"
"Management Training Programme"

4

№ BG 9315

"Програма за обучение на мениджърии"
"Management Training Programme"