Institute for Postgraduate Studies

100 YEARS UNWE
Обновено: Wednesday, 09 May 2012 14:21

Ministry of Labor and Social Policy

 

1.

BG EIF 2007/01-01 "Интеграцията на имигрантите в България"

 2.

"Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейности"