Интерактивна платформа

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Национална партньорска мрежа

Националната партньорска мрежа, сформирана по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“, включва следните членове:

Министерство на образованието и науката

Уебсайт: https://www.mon.bg/

Контакти: https://www.mon.bg/bg/contacts

Национална агенция за професионално образование и обучение

Уебсайт: https://www.navet.government.bg/

Контакти: https://www.navet.government.bg/bg/nachalo/za-napoo/kontakti/

Агенция по заетостта

Уебсайт: https://www.az.government.bg/

Контакти: https://www.az.government.bg/contacts/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Уебсайт: https://www.sme.government.bg/

Контакти: https://www.sme.government.bg/?page_id=13

Икономически и социален съвет

Уебсайт: http://www.esc.bg/bg/

Контакти: http://www.esc.bg/bg/structure/contacts

Конфедерация на труда „Подкрепа“, синдикат „Висше образование“

Уебсайт: http://podkrepa.org/

Контакти: http://podkrepa.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/

Конфедерация на независимите синдикати в България, Център за професионално обучение  

Уебсайт: http://knsb-bg.org/

Контакти: http://knsb-bg.org/index.php/contacts

Българска стопанска камара, Център за професионално обучение

Уебсайт: https://www.bia-bg.com/

Контакти: https://www.bia-bg.com/contactus/

Българска търговско-промишлена палата

Уебсайт: https://www.bcci.bg/

Контакти: https://www.bcci.bg/telephones.html

Софийска търговско-промишлена камара

Уебсайт: http://www.scci.bg/

Контакти: http://www.scci.bg/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=12

Варненска търговско-индустриална камара

Уебсайт: https://vcci.bg/index_bg.php

Контакти: https://vcci.bg/cu_bg.php

Национална мрежа за оценка на компетенциите

Уебсайт: http://www.competencemap.bg/

Контакти: http://www.competencemap.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/1/YdK3clevc5erMVKDcRaDYNibIhK3cZeDY9aDY9KTYRKDI9ebIF

Областен информационен център София

Уебсайт: https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/sofia

Контакти: https://www.eufunds.bg/archive2018/images/OIC-Sofia/OIC_Sofia_2015-2018.doc

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове

Уебсайт: http://www.barda.bg

Контакти: http://www.barda.bg/contacts

Фондация за развитие на предприемачеството

Уебсайт: http://fed-bg.org/

Контакти:  http://fed-bg.org/contacts

Сдружение на фамилния бизнес – България

Уебсайт: https://fbn.bg/bg

Контакти:  https://fbn.bg/bg/kontakti

Институт за подготовка на служители в международни организации

Уебсайт: http://itpio.eu/bg/

Контакти:  http://itpio.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/

Университет за национално и световно стопанство

Уебсайт: https://www.unwe.bg/

Контакти: https://www.unwe.bg/bg/pages/read/3451

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Уебсайт: https://www.uni-sofia.bg/

Контакти: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_informaciya_i_vr_zki_s_obschestvenostta

Висше училище по застраховане и финанси

Уебсайт: http://www.vuzf.bg/

Контакти: http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFAboutVUZFContacts

Технически университет – София

Уебсайт: https://tu-sofia.bg/

Контакти: https://tu-sofia.bg/contact

Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството

Уебсайт: http://interbusiness-bg.net/bg/index.php

Контакти: http://interbusiness-bg.net/bg/contact.php

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

Уебсайт: https://ehsem.bg/

Контакти: https://ehsem.bg/Home/bg/Contacts

Висше училище по сигурност и икономика

Уебсайт: https://www.vusi.bg/

Контакти: https://www.vusi.bg/kontakti/

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Уебсайт: https://uni-plovdiv.bg/

Контакти: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/70/

Икономически университет – Варна

Уебсайт: https://www.ue-varna.bg/

Контакти: https://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=5033

Колеж по туризъм – Варна

Уебсайт: http://www.ct-varna.com/

Контакти: http://www.ct-varna.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-8bg.html

Университет „Проф. Асен Златаров“

Уебсайт: https://www.btu.bg/index.php/bg/

Контакти: https://www.btu.bg/index.php/bg/where-we-are-bg

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Уебсайт: http://www.uni-vt.bg/bul/

Контакти: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=43&zid=1

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Уебсайт: https://iccd.unwe.bg/

Контакти: https://iccd.unwe.bg/article/5

AIESEC България

Уебсайт: https://aiesec.bg/

Контакти: https://aiesec.bg/contact/

Национален младежки форум

Уебсайт: https://nmf.bg/

Контакти: https://nmf.bg/contacts/

Организация за научно практическо развитие на студентите

Уебсайт: http://www.onprs.eu/

Контакти: http://www.onprs.eu/?page=contact

Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес

Уебсайт: http://itbsc.org/

Контакти: http://itbsc.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/

Център за управление и професионално обучение ЕАД

Уебсайт: http://www.cmvt-bg.org/

Контакти: http://www.cmvt-bg.org/kontakti

Финтех ООД

Уебсайт: http://www.fintech-bg.com/

Контакти: http://www.fintech-bg.com/bg/contacts.html

Европейски център за качество ООД

Уебсайт: https://www.ecq-bg.com/

Контакти: https://www.ecq-bg.com/index.php?t=32

Интегра Груп ООД

Уебсайт: http://integra-group.eu/

Контакти: http://integra-group.eu/kontakti.html

Консепта БП ЕООД

Уебсайт: http://conceptabp.eu/

Контакти: http://conceptabp.eu/contacts/

Тора Консулт ЕООД

Уебсайт: http://www.toraconsult.com/

Контакти: http://www.toraconsult.com/?page_id=9

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд