Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната